სტატიის დეტალებში დაბრუნება ტომი 8 (2022): ლოგოსი. წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში Download Download PDF