სარედაქციო კოლეგია

 

სარედაქციო კოლეგია : 

ვალერი ასათიანი (მთავარი რედაქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

ეკატერინე კობახიძე (რედაქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

ნიკოლოზ ალექსიძე (თავისუფალი უნივერსიტეტი)

მარინა გიორგაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

მაია მაჭავარიანი (კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი)

ქეთევან ნადარეიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

თამარ ოთხმეზური (კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი)

ნესტან რატიანი ( შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი)

მანანა ფხაკაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

ანი ჩიქოვანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

ნინო ჩიხლაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

ეკატერინე ჭყოიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

 

 

  

საორგანიზაციო ჯგუფი:

ეკატერინე კვირკველია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

მარიამ კალაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი)