სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა