სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მეტყველების წრის ზმნის პირიანი და უპირო ფორმების (მიმღეობების) გადმოტანა ბიბლიის ქართულ ვერსიებში (მცირე წინასწარმეტყველთა წიგნების მიხედვით) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა