მედეას სახე აკაკი წერეთლის დრამაში „მედია“

ავტორები

  • მანანა ფხაკაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

მედეა, აკაკი, გონება, გრძნობა

ანოტაცია

The first literary processing of the Legend of Argonauts in the Georgian literature belongs to XIX century classicist Akaki Tsereteli. Akaki significantly changed the traditional Legend of Argonauts (Jason arrives to ask for Medea' hand, he wins the fight with the help of Medea's brother, Yasir/Absyrtos and seizes the Golden Fleece with the help of Orpheus) and especially, the image of Medea (Medea does not kill Absyrtos etc.). These differences notwithstanding, the most significant are the thorough understanding of Medea's paradigmatic image similar to Euripides, struggle between mind (logic) and feeling (anger).

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2023-06-08

როგორ უნდა ციტირება

ფხაკაძე მ. (2023). მედეას სახე აკაკი წერეთლის დრამაში „მედია“. ლოგოსი, 9, 95–106. Retrieved from https://logos.tsu.ge/index.php/logos/article/view/7509