სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტომ. 9 (2023): ლოგოსი. წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა