ფოფხაძე გვანცა. “ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში”. ლოგოსი 8 (June 27, 2022): 76–104. Accessed February 6, 2023. https://logos.tsu.ge/index.php/logos/article/view/4188.