ფოფხაძე გ. “ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში”. ლოგოსი, vol. 8, June 2022, pp. 76-104, doi:10.48614/logos.8.2022.76-104.