ფოფხაძე გ. ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში. ლოგოსი , [S. l.], v. 8, p. 76–104, 2022. DOI: 10.48614/logos.8.2022.76-104. Disponível em: https://logos.tsu.ge/index.php/logos/article/view/4188. Acesso em: 6 feb. 2023.