[1]
ფოფხაძე გ. 2022. ეთერის კონცეფცია პტოლემაიოსის კოსმოლოგიაში. ლოგოსი . 8, (Jun. 2022), 76–104. DOI:https://doi.org/10.48614/logos.8.2022.76-104.