სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ევრიპიდეს ტრაგედიის “იფიგენია ავლისში” კინემატოგრაფიული ტრანსკოდიფიცირების ძირითადი პრინციპები იორღოს ლანთიმოსის ფილმში “წმინდა ირმის მკვლელობა” ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა