სტატიის დეტალებზე დაბრუნება „მუზების ტაძარი“ პონტოს კიდეში და ელინური პაიდეიას საკითხი ΙΙΙ-ΙV საუკუნეების საქართველოში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა